Polityka prywatności

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to: 

 • umowa objęcia opieką medyczną, 
 • umowa na świadczenie usług niemedycznych, 
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, 
 • przepisy prawa. 

 

Administrator Danych Osobowych 

Niepubliczne Przedszkole „Zielone Przedszkole” Katarzyna Gojżewska z siedzibą w Granicy przy ul.Długiej 19, 05-806, NIP:5291531979 , REGON: 015562380.

 

Dane osobowe 

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są w celu: 

 • zawarcia umowy 
 • realizacji zajęć sportowych edukacyjnych  
 • dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obsłużenia reklamacji jeśli wpłyną, 
 • przekazania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych, 
 • archiwizowania Twoich danych zgodnie z przepisami prawa, 
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny ).

 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, 
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 
 3. prawo wycofania zgody,
 4. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 6. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 8. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Dane zbierane automatycznie 

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych. 

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).  

 

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”) 

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji. 

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać. 

 

Udostępnianie danych podmiotom trzecim 

Przedszkole będzie przekazywać Twoje dane osobowe: 

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa, 
 • podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.

 

Przedszkole zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.